Козіївська сільська рада, постраждали від Голодомору 1932—1933 (Харківська область)

Категорії

Козіївська сільська рада
село Козіївка та хутір Прокопенкове (Прокопенків)
Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа No 18 за 1933 р.).

 

Бабик Василина Власівна,
62 р., українка, член колгоспу,
22.08.1933 р., від старості
Бабик Гнат Васильович, 31 р.,
українець, селянин-одноосібник,
15.04.1933 р., від вади серця
Бабик Марія Гнатівна, 3 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Байдала Борис Сергійович,
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 19.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Байдала Іван Прокопович, 5 р.,
українець, дитина члена колгоспу,
06.02.1933 р., від тропічної маля-
рії
Байдала Федір Кизимович,
66 р., українець, член колгоспу,
27.03.1933 р., від малярії
Бибик Федір Іванович, 24 р.,
українець, член колгоспу,
23.01.1933 р., від вади серця
Благодир Іван Михайлович,
34 р., українець, член колгоспу,
13.07.1933 р., від вади серця
Бобрицька Векла Семенівна,
54 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.04.1933 р., від міо-
кардиту
Божко Домаха Савівна, 78 р.,
українка, селянка-одноосібниця,
11.04.1933 р., від старості
Божко Олександра Пилипівна,
43 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.04.1933 р., від міо-
кардиту
Божко Роман Миколайович,
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.02.1933 р., від старо-
сті
Величко Антон Сергійович,
81 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.02.1933 р., від старо-
сті
Величко Віра Петрівна, 5 міс.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 24.03.1933 р., від запа-
лення легенів
Величко Іван Олексійович,
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.04.1933 р., від вади
серця
Власенко Іван Кузьмич,
40 р., українець, член колгоспу,
21.09.1933 р., причину смерті
не вказано
Власенко Купріян Іванович,
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.04.1933 р., від вади
серця
Власенко Олександр Андрійо-
вич, 25 р., українець, селянин-
одноосібник, 07.01.1933 р., від ту-
беркульозу легенів та вади серця
Власенко Олександр Олексійо-
вич, 33 р., українець, член колгос-
пу, 08.06.1933 р., від вади серця
Власенко Омелян Опанасович,
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.05.1933 р., від старо-
сті
Власенко Степан Семенович,
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.03.1933 р., від вади
серця
Власенко Уляна Олексіївна,
2 р., українка, дитина робітника
радгоспу, 08.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Гавриш Антон Іванович,
47 р., українець, член колгоспу,
02.05.1932 р., від ентероколіту
Гавриш Юхим Михайлович,
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.04.1933 р., від вади
серця
Гавриш Юхим Михайлович,
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., від емфі-
земи
Гарбуз Анастасія Трохимівна,
1 р., українка, дитина селянина-
одноосібника, 26.02.1933 р.,
від хронічного розладу харчування
Гарбуз Іван Прокопович, вік
не вказано, українець, селянин-
одноосібник, 06.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Готв’янська Віра Михайлівна,
вік не вказано, українка, селянка-
одноосібниця, 30.04.1933 р.,
від туберкульозу легенів
Готв’янський Федір Степано-
вич, 43 р., українець, селянин-
одноосібник, 28.07.1933 р., від за-
палення легенів
Готв’янський Микола Григо-
рович, 2 міс., українець, дитина
члена колгоспу, 30.01.1932 р.,
причину смерті не вказано
Готв’янський Трохим Петрович,
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.01.1933 р., від вади
серця
Гриненко Андрій Григорович,
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., від тубер-
кульозу
Гриненко Ганна Тимофіївна,
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.07.1933 р., від туберку-
льозу хребта
Гриненко Євтихій Степанович,
44 р., українець, член колгоспу,
13.04.1933 р., самогубство через
повішення
Гриненко Іван Тихонович, 4 р.,
українець, дитина члена колгоспу,
19.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Гриненко Микола Іванович,
15 р., українець, дитина селянина-
одноосібника, 04.10.1933 р.,
від туберкульозу
Гриненко Петро Тихонович,
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 14.03.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Гриценко Микола Данилович,
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Зарідський (Заріцький) Павло
Андрійович, 7 міс., українець,
дитина селянина-одноосібника,
28.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Заріцька Тетяна Іванівна, 53 р.,
українка, селянка-одноосібниця,
02.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Заріцький Іван Іванович, 23 р.,
українець, селянин-одноосібник,
30.03.1933 р., від вади серця
Заріцький Іван Іванович, 28 р.,
українець, селянин-одноосібник,
25.03.1933 р., від катару шлунка
Звонкий Павло Опанасович,
27 р., українець, член колгоспу,
18.03.1933 р., від хвороби

Кабаков Юхим Миколайович,
62 р., українець, член колгоспу,
20.02.1933 р., від атеросклерозу
Кайдаш Григорій Тихонович,
65 р., українець, член колгоспу,
25.03.1933 р., від старості
Кайдаш Єлисей Матвійович,
67 р., українець, член колгоспу,
08.04.1933 р., від старості
Карпенко Андрій Якович, 1 міс.,
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Качала Ніна Семенівна, 6 міс.,
українка, дитина члена колгоспу,
20.03.1933 р., від гострого неф-
риту
Квочка Анастасія Миколаївна,
22 р., українка, член колгоспу,
09.10.1933 р., від дизентерії
Квочка Ганна Миколаївна,
16 р., українка, член колгоспу,
06.07.1933 р., від туберкульозу
легенів
Квочка Микола Корнійович,
47 р., українець, член колгоспу,
25.04.1933 р., від вади серця
Килиненко Марфа Андріївна,
84 р., українка, член колгоспу,
10.04.1933 р., від старості
Клига Марія Опанасівна,
32 р., українка, член колгоспу,
21.04.1933 р., від вади серця
Клига Пилип Макарович, 63 р.,
українець, селянин-одноосібник,
26.03.1933 р., від загальної слаб-
кості
Кліщар Петро Вікторович,
38 р., українець, член колгоспу,
03.06.1933 р., від вади серця
Клочко Марія Григорівна, 48 р.,
українка, селянка-одноосібниця,
22.09.1933 р., від вади серця
Козак Микола Федорович, 5 р.,
українець, дитина члена колгоспу,
01.03.1933 р., від туберкульозу
легенів
Козар Антон Петрович, вік
не вказано, українець, дитина
члена колгоспу, 04.06.1933 р.,
від нефриту
Козар Ганна Василівна,
42 р., українка, член колгоспу,
09.06.1933 р., від вади серця
Кохан Андрій Романович, 63 р.,
українець, селянин-одноосібник,
19.03.1933 р., від старості
Кочерга Яків Григорович,
27 р., українець, член колгоспу,
19.06.1933 р., від туберкульозу
легенів
Кочерженко Григорій Іванович,
65 р., українець, член колгоспу,
13.06.1933 р., від виснаження
Кочерженко Марія Кіндратівна,
85 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.04.1933 р., від ста-
рості
Крутько Іван Тимофійович,
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.07.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Лобода Дар’я Левківна, 46 р.,
українка, селянка-одно осібниця,
06.04.1933 р., від малярії
Ломака Іван Ілліч, 17 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник,
23.03.1933 р., від гострого неф-
риту
Ломака Микола Ілліч, 6 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., від запа-
лення легенів
Ломака Одарка Іванівна,
45 р., українка, член колгоспу,
26.05.1933 р., від нефриту та вади
серця
Ломака Семен Микитович,
45 р., українець, член колгоспу,
24.06.1933 р., від вади серця
Ломака Уляна Іванівна,
68 р., українка, член колгоспу,
02.05.1933 р., від старості
Ломака Христина Василівна,
38 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Марченко Захар Терентійович,
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.03.1933 р., від старо-
сті
Марюхненко Марія Олек-
сандрівна, 63 р., українка,
на утриманні члена колгоспу,
07.02.1933 р., від вади серця
Марюхненко Меланія Борисів-
на, 55 р., українка, член колгоспу,
26.07.1933 р., від туберкульозу
легенів
Марюхненко Омелян Іванович,
56 р., українець, член колгоспу,
02.07.1933 р., від вади серця
Марюхненко Пелагія Єгорівна,
27 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., від пара-
лічу
Марюхненко Трохим Іванович,
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., від вади
серця
Мех Юхим Федорович, 32 р.,
українець, селянин-одноосібник,
20.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Мех Яків Петрович, 46 р.,
українець, член колгоспу,
09.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Мизик Ганна Іванівна, 2 р.,
українка, дитина члена колгоспу,
03.09.1933 р., від дизентерії
Микита Петро Васильович,
48 р., українець, член колгоспу,
17.06.1933 р., від вади серця
Микитенко Гаврило Семено-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.04.1933 р.,
від старості
Микитенко Іван Сергійович,
12 р., українець, дитина члена
колгоспу, 12.04.1933 р., від тубер-
кульозу
Микитенко Петро Федорович,
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.04.1933 р.,
від запалення легенів
Микитенко Сава Сергійович,
60 р., українець, член колгоспу,
06.06.1933 р., від вади серця
Микитенко Сергій Гаврилович,
43 р., українець, член колгоспу,
25.06.1933 р., від вади серця
Момот Анастасія Сергіївна, 6 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Момот Анастасія Федорівна,
23 р., українка, член колгоспу,
06.12.1933 р., від вади серця
Момот Ганна Іванівна, 5 р.,
українка, дитина члена колгоспу,
20.03.1933 р., від гострого неф-
риту
Момот Кузьма Андрійович,
49 р., українець, член колгоспу,
30.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Момот Михайло Васильович,
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.04.1933 р.,
від запалення легенів
Момот Оксана Іванівна,
38 р., українка, член колгоспу,
19.03.1933 р., від вади серця

Момот Олександра Іванівна,
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.02.1933 р., від хронічно-
го розладу харчування
Момот Олена Костянтинівна,
50 р., українка, член колгоспу,
03.05.1933 р., від емфіземи леге-
нів
Момот Павло Якович, 35 р.,
українець, селянин-одноосібник,
10.05.1933 р., від туберкульозу
легенів
Момот Сергій Максимович,
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.03.1933 р., від вади
серця
Момохненко Михайло Михай-
лович, 47 р., українець, селянин-
одноосібник, 25.02.1933 р.,
від апоплексії
Ненька Євдокія Іванівна, 96 р.,
українка, селянка-одноосібниця,
11.02.1933 р., від старості
Ненька Пелагія Харитонівна,
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.04.1933 р., від ста-
рості
Носик Анастасія Дмитрівна,
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.08.1933 р., від нефриту
Носик Марія Дмитрівна, 8 р.,
українка, дитина члена колгоспу,
05.06.1933 р., причину смерті
не вказано
Носик Мотрона Дмитрівна, 6 р.,
українка, дитина члена колгоспу,
12.06.1933 р., від нефриту
Носик Мотрона Дмитрівна, 6 р.,
українка, дитина члена колгоспу,
09.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Носик Феодосія Григорівна,
36 р., українка, член колгоспу,
26.05.1933 р., від вади серця
Оберемко Парасковія Григорів-
на, 63 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., від хро-
нічного міокардиту
Погорелов Іван Савович, 73 р.,
українець, селянин-одноосібник,
18.03.1933 р., від старості
Поляшенко Віра Іванівна, 3 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.07.1933 р., від кору
Поляшенко Іван Трохимович,
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.08.1933 р., від вади
серця
Поляшенко Микола Олексан-
дрович, 10 р., українець, дитина
члена колгоспу, 01.04.1933 р.,
від дифтериту
Попов Андрій Павлович, 4 р.,
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Попов Іван Антонович, 70 р.,
українець, селянин-одноосібник,
08.02.1933 р., від старості
Попов Іван Дмитрович, 6 р.,
українець, дитина члена колгоспу,
17.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Попов Іван Павлович, 7 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу,
14.03.1933 р., від гострого неф-
риту
Попов Павло Захарович,
42 р., українець, член колгоспу,
23.04.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Попов Петро Павлович, 3 міс.,
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.02.1932 р., від хро-
нічного розладу харчування
Попов Яків Іванович, 50 р.,
українець, селянин-одноосібник,
08.04.1933 р., від вади серця
Попов Яків Федорович, 51 р.,
українець, член колгоспу,
27.04.1933 р., від вади серця
Попова Федора Гнатівна,
72 р., українка, член колгоспу,
14.04.1933 р., від старості
Прайцузова Парасковія,
50 р., українка, член колгоспу,
22.04.1933 р., від вади серця
Прокопенко Олексій Гнатович,
80 р., українець, член колгоспу,
23.03.1933 р., від старості
Прокопенко Павло Михайло-
вич, 17 р., українець, на утри-
манні селянина-одноосібника,
19.04.1933 р., причину смерті
не вказано
Прокопенко Уляна, 75 р., укра-
їнка, член колгоспу, 01.05.1933 р.,
від старості
Різник Василь Макарович, 27 р.,
українець, селянин-одно осібник,
05.05.1933 р., від туберкульозу
легенів
Різник Герасим Михайлович,
45 р., українець, член колгоспу,
18.08.1933 р., від висипного тифу
Різник Макар Тимофійович,
67 р., українець, член колгоспу,
15.04.1933 р., від старості
Різник Марія Кузьмівна,
58 р., українка, член колгоспу,
05.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Різник Павло Григорович,
16 р., українець, член колгоспу,
06.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Рудова Єпистимія Йосипівна,
вік не вказано, українка, член кол-
госпу, 01.04.1933 р., від запален-
ня легенів
Рудь Віра Василівна, 2 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.04.1933 р., від плев-
риту
Рудь Гаврило Сидорович, 47 р.,
українець, селянин-одноосібник,
24.03.1933 р., від туберкульозу
легенів
Рудь Гнат Олександрович,
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.07.1933 р., від вади
серця
Рудь Гнат Олександрович,
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.07.1933 р., від старо-
сті
Рудь Олексій Андрійович, 1 міс.,
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Рудь Парасковія Михайлівна,
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.02.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Рудь Семен Васильович, 12 р.,
українець, дитина члена колгоспу,
07.05.1933 р., від ентероколіту
Свир Анастасія Семенівна,
89 р., українка, член колгоспу,
10.04.1933 р., від старості
Свир Володимир Миколайович,
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.04.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Свир Іван Іванович, 55 р., укра-
їнець, селянин-одноосібник,
30.03.1933 р., від вади серця
Свир Степан Пилипович,
70 р., українець, член колгоспу,
19.04.1933 р., від старості
Скрипник Антон Микитович,
81 р., українець, на утриманні
члена колгоспу, 16.03.1933 р.,
від старості
Сливник Іван Овдійович,
59 р., українець, член колгоспу,
02.05.1933 р., від туберкульозу
легенів

Соколовський Андрій Григоро-
вич, 54 р., українець, член колгос-
пу, 06.10.1933 р., від вади серця
Соколовський Василь Іванович,
12 р., українець, дитина члена
колгоспу, 30.04.1933 р., від вади
серця
Соколовський Іван Андрійович,
4 р., українець, дитина селянина-
одноосібника, 14.02.1933 р.,
від запалення легенів
Соколовський Олексій Ми-
колайович, 10 міс., українець,
дитина селянина-одноосібника,
07.01.1933 р., від запалення ле-
генів
Солошенко Василь Захарович,
вік не вказано, українець, дитина
члена колгоспу, 08.04.1933 р.,
від гострого нефриту
Солошенко Віра Захарівна, 1 р.,
українка, дитина члена колгоспу,
02.05.1933 р., від туберкульозу
легенів
Солошенко Мотрона Захарів-
на, 7 р., українка, дитина члена
колгоспу, 01.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Спіцин Василь Мартинович,
65 р., українець, член колгоспу,
27.06.1933 р., від старості
Спіцин Матвій Семенович,
76 р., українець, член колгоспу,
06.05.1933 р., від старості
Спіцина Віра Дмитрівна, 1 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.02.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Спіцина Марія Дмитрівна, 4 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.03.1933 р., від го-
строго нефриту
Спіцина Марія Матвіївна,
32 р., українка, член колгоспу,
29.04.1933 р., від вади серця
Стариков Данила Якович, 67 р.,
українець, селянин-одноосібник,
24.08.1933 р., від старості
Стрілець Андрій Макарович,
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.06.1933 р., від вади
серця
Стрілець Гаврило Андрійович,
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.02.1933 р., від дифте-
риту
Стрілець Іван Логвинович,
76 р., українець, член колгоспу,
26.02.1933 р., від старості
Стрілець Микола Степано-
вич, 4 міс., українець, дити-
на селянина-одноосібника,
15.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Темнохуд Анастасія Петрівна,
1 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 17.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Темнохуд Борис Мусійович,
73 р., українець, член колгоспу,
22.04.1933 р., від старості
Темнохуд Володимир Васи-
льович, 12 р., українець, ди-
тина селянина-одноосібника,
24.04.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Темнохуд Ганна Андріївна,
83 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.04.1933 р., від ста-
рості
Темнохуд Ілля Кузьмич, 50 р.,
українець, селянин-одноосібник,
12.04.1933 р., від вади серця
Темнохуд Марина Петрівна,
44 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.12.1933 р., від хро-
нічного нефриту
Темнохуд Марія Харитонівна,
65 р., українка, член колгоспу,
03.03.1933 р., від старості
Темнохуд Мотрона Данилівна,
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.06.1933 р., від гострого
нефриту
Темнохуд Орина Іванівна, 30 р.,
українка, селянка-одноосібниця,
26.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Темнохуд Семен Михайлович,
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1933 р., від малярії
Темнохуд Федір Йосипович,
22 р., українець, член колгоспу,
26.02.1933 р., від малярії
Темнохуд Федір Харитонович,
75 р., українець, член колгоспу,
16.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Темнохуд Христина Прокопів-
на, 72 р., українка, член колгоспу,
29.06.1933 р., від старечої слаб-
кості
Торяник Марфа, 16 р., укра-
їнка, селянка-одноосібниця,
01.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Торяник Федір, 52 р., українець,
член колгоспу, 06.05.1933 р.,
від катару шлунка
Фурса Олександра Григорівна,
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 27.06.1933 р., від нефриту
Христенко Андрій Іванович,
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.09.1933 р., від висна-
ження
Христенко Василь Васильович,
16 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Христенко Іван Охрімович,
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., від серце-
вої слабкості
Христенко Іван Пилипович,
16 р., українець, член колгоспу,
21.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Христяникова Марія Терентіїв-
на, 32 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.03.1933 р., від вади
серця
Христянин Ларіон Петрович,
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.04.1933 р., від старо-
сті
Христянин Терентій Микито-
вич, 70 р., українець, селянин-
одноосібник, 18.04.1933 р.,
від старості
Чагівець Володимир Мико-
лайович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одноосібника,
09.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Чагівець Ганна Омелянівна,
19 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.04.1933 р., від го-
строго нефриту
Чагівець Григорій Михайлович,
87 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.03.1933 р., від старо-
сті
Чагівець Марія Макарівна,
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.03.1933 р., від вади
серця
Чорнойванов Дмитро Іванович,
48 р., українець, член колгоспу,
06.03.1933 р., від вади серця
Швачка Прокіп Іванович, 82 р.,
українець, селянин-одноосібник,
30.05.1933 р., від старості
Шугаєва Марія Кирилівна, 14 р.,
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 11.12.1933 р., від тубер-
кульозу легенів

Юрченко Степан, 48 р., украї-
нець, член колгоспу, 14.06.1933 р.,
від запалення легенів
Яхно Данило Григорович, 77 р.,
українець, селянин-одноосібник,
16.03.1933 р., від старості
Яхно Єфросинія Сергіївна, 76 р.,
українка, селянка-одноосібниця,
12.04.1933 р., від старості
Яхно Федот Леонтійович, 62 р.,
українець, селянин-одноосібник,
19.04.1933 р., від міокардиту
Яцюк Григорій Іванович, 2 р.,
українець, дитина члена колгоспу,
31.03.1933 р., від запалення легенів
Яцюк, ім’я нерозбірливе, Хо-
мівна, 40 р., українка, селянка-
одноосібниця, 29.03.1933 р.,
від туберкульозу легенів
Яцюк Килина Лаврентіївна,
51 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Яцюк Макар Степанович,
45 р., українець, член колгоспу,
08.04.1933 р., від туберкульозу
легенів
Яцюк Наум Микитович, 80 р.,
українець, селянин-одноосібник,
04.04.1933 р., від старості
Яцюк Олександр Прокопо-
вич, 82 р., українець, на утри-
манні селянина-одноосібника,
24.01.1932 р., від старості
Яцюк Павло Антонович,
23 р., українець, член колгоспу,
24.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Яцюк Федір Матвійович,
73 р., українець, член колгоспу,
20.06.1933 р., від старості

Продовження Козіївська сільська рада, село Городнє

Коментарі
Поки немає відгуків
Написати коментар
Ім'я*
Email
Введіть коментар*